Voor GreenDrinks op 10 maart aanstaande heeft de sponsor door omstandigheden helaas moeten afzeggen. Om de continuïteit te waarborgen gaat GreenDrinks gewoon door maar zal o.a. worden gebruikt om te discussiëren over de vorm waarin GreenDrinks wordt voortgezet.

Wat we tot nu toe hebben kunnen constateren is dat de opkomst zeer redelijk tot goed is, dat de aanwezigen enthousiast zijn over het concept, de groep maandelijks enigszins vernieuwt en dat bedrijven onderling contacten leggen.

Waar we echter een beetje bezorgd over zijn is dat, als we geen nieuwe component inbrengen, de groep aanwezigen te langzaam groeit in aantal maar ook in diversiteit. Daarmee blijft er te veel kennis binnen de deuren van de bedrijven. En dat is jammer. GreenDrinks heeft immers als doel kennis op het gebied van duurzaamheid met elkaar te delen, elkaar te enthousiasmeren en te inspireren.

De eerste stappen heeft Educohof reeds gezet. We gaan dit jaar in ieder geval vier keer op locatie GreenDrinks organiseren. Educohof heeft een aantal bedrijven gevraagd wat ze hier van vinden en zij waren zeer enthousiast. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven presenteren zichzelf graag aan andere bedrijven en gasten krijgen een kijkje in de keuken van een ander.

Het uitgangspunt blijft: uitsluitend een bedrijf dat op het gebied van duurzaamheid/ maatschappelijk verantwoord ondernemen mooie stappen heeft gemaakt kan gastheer zijn.
Met andere woorden: het mag niet louter een verkooppraatje over een product van een bedrijf zijn.

Voor de zomer zijn de eerste bedrijfsbezoeken al vastgelegd! Op 14 april is GreenDrinks te gast bij Drentea en op 9 juni bij Emkon. Noteer deze data dus alvast in uw agenda. U krijgt hiervoor nog tijdig een uitnodiging.
Meerdere bedrijven hebben al aangegeven gastheer te willen zijn. Dus ook na de zomer zullen we dit voortzetten.

In tegenstelling tot GreenDrinks in café Groothuis moet u zich voor de bedrijfsbezoeken wél aanmelden. Dit heeft enerzijds te maken met de ruimte die een bedrijf tot zijn beschikking heeft en anderzijds met het veiligheidsbeleid zoals deze geldt op bijvoorbeeld het Emmtecterrein.

Hoewel we geen spreker hebben voor 10 maart aanstaande nodig ik u uit om toch vooral te komen en mee te denken over het concept GreenDrinks. Ook willen wij samen met u kijken wat Educohof verder nog kan betekenen voor het bedrijfsleven.

 

08-03-2011

« terug