Educohof is een kennisportal, duurzaamheidsmakelaar en initiator van actiesvoor bedrijven, particulieren en het onderwijs. Door het beschikbaar stellen vaninformatie, het verzorgen van educatie en het organiseren van activeren wilEducohof duurzaamheid bevorderen. Ook ondersteunt Educohofduurzaamheidsinitiatieven van bedrijven in de regio.

Dit jaar organiseert Educohof vijf thema-avonden voor bedrijven, waarvanCO2-footprint de eerste is. Hierna volgen de thema-avonden Subsidies (12april), Duurzaam Inkopen (21 juni), Cradle-2-Cradle en certificering (20september) en Emmen CO2-neutraal in 2020 (22 november). Daarnaast isEducohof de organisator van de Greendrinks die elke tweede donderdag van de maand in café Groothuis plaatsvinden. De Greendrinks is eennetwerkbijeenkomst waar ondernemers onder het genot van een hapje endrankje met elkaar in gesprek kunnen over milieu en duurzaamheid.

 

01-01-2011

« terug