Cradle-to-cradle

kennisontwikkeling in Noord-Nederland

Dit project is een initiatief van het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN). CODIN is voortgekomen uit een initiatief van een aantal overheden, koepelorganisaties en kennisinstellingen in Noord-Nederland.

CODIN is een netwerk van en voor bedrijven, overheden, instellingen en andere partijen die willen bijdragen aan duurzame innovatie.

Het project Cradle-to-cradle is gericht op het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis over en ervaring met het hanteren van de cradle-to-cradle-principes in productiebedrijven, op de schaal van Noord-Nederland. Cradle-to-cradle (C2C) is een relatief nieuwe benadering van productontwerp en productieprocessen. Toepassing ervan is nog pionierswerk. Innovatie dus. Duurzame innovatie, want de C2C-uitgangspunten staan voor een positieve bijdrage aan people, planet en profit.

Vier gemeentes in Noord-Nederland doen mee aan dit project waarvan de gemeente Emmen er een is. Vanuit de gemeente worden drie Emmense bedrijven gefaciliteerd en gestimuleerd om aan productontwikkeling te doen gebaseerd op het C2C-principe.

Wat is Cradle to Cradle?
De basisgedachte van de c2c (cradle to cradle) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.
Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. De Cradle-to-Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!
 

De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn:
• Afval = voedsel
• Zon is de energiebron
• Respect voor Diversiteit
 

05-03-2010

« terug